Wszystkie pliki tekstowe są wyknane w formacie AmigaPL z wykorzystaniem czcionki topazpl. Projekty umieszczone są w kolejności od najświeższego do najstarszego.

Opis z rysunkiem płyty rozbudowy Zorro2


Podłączenie Amigi do TV.

Podłączenie monitora Commodore 1084 i 1084S do Amigi.

Schemat blokowy projektowanego urzadzenia typu bio-feedback

Rozkład napięć zasilania we wtyku zasilacza Amigi

Rozkład napięć zasilania w gnieździe interfejsu zasilania i klawiatury wieży "Infinitiv"

Rozkład napięć zasilania w adapterze zasilania do wieży "Infintiv"

Podłączenie monitora VGA do Amigi - adapter

Schemat urządzenia do zapisu danych magnetowidem

Magnetowid Panasonic NV-J30 HQ (plik tekstowy)
opis napięć zasilania i kolorów przewodów w zasilaczu PC (plik tekstowy)
opis złącza PCMCIA-II (plik tekstowy)

Reset złącza PCMCIA (na podstawie kilku różnych źródeł)

kody barwne rezystorów

Diody ogólnego zastosowania (plik tekstowy)
Kolory na diodach (plik tekstowy)
Diody Zenera (plik tekstowy)
Tranzystory germanowe (plik tekstowy)
Tranzystory krzemowe (plik tekstowy)
Triaki (plik tekstowy)
Tyrystory (plik tekstowy)
Tyrystory opis (plik tekstowy)
Archiwum ze złączami komputera C=64