Płyta rozbudowy Zorro2

Sloty ZorroII umożliwiają podłączenie kart przeznaczonych do Amigi 2000/3000/4000, pracujących w standardzie Zorro II.
Sloty PCI oraz ISA służą do podłączenia karty PC.
Slot VIDEO (jak w A4000) jest aktywny po zainstalowaniu adaptera video

PCMCIA BANK A BANK B S0 S1 S2 S3 RAM
2 MB - + + + 2 MB
1 MB 1 MB - + + + 2 MB
2 MB 2 MB - + - + 4 MB
4 MB + - + + 4 MB
4 MB 4 MB - - + + 8 MB
8 MB - - + + 8 MB
tak 4 MB 4 MB - - - + 6 MB
tak 8 MB - - - + 6 MB
wyłączenie
RAM
x x x - 0 MB
+ zworka założona
- zworka zdjęta
x stan dowolny