Word Justify

        Justyfikacja tekstu rozszczepiając wyrazy.