Ungroup

        Rozgrupowanie jednego obiektu w kilka obiektów.

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+U"