Text Runaround

        Ustalenie sposobu opływania (oblewania) tekstu w stosunku
        do obiektu.

        Vertical        - odstęp tekstu od obiektu w pionie
        Hirizontal      - odstęp tekstu od obiektu w poziomie

        Text Wrap Mode - sposoby opływania tekstu wokół obiektu.
        1 - brak opływania
        2 - tekst opływa od góry, z dołu i z prawej strony
        3 - tekst opływa od góry, z dołu i z lewej strony
        4 - tekst opływa od góry, z dołu
        5 - tekst opływa od góry, z dołu i z prawej, lewej strony

        Sposób postępowania:
        - zaznaczamy obiekt (rysunek) wokół którego ma zostać opłynięty
          (oblany) tekst,
        - wybieramy funkcję, sposób i zatwierdzamy.

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+T"