Tag

        Stworzenie i zapisanie na dysku pewnej matrycy, będącej wzorem
        do przygotowania określonych dokumentów.
        Po załadowaiu PageStream'a wystarczy wówczas wczytać odpowiedniego
        TAG'a i nie trzeba już ustawiać wielu różnych opcji w oddzielnych
        menu.

        Ustawianie opcji następuje poprzez naciskanie nawiasów
        z informacjami:
         - no font              - nazwa czcionki
         - no point size        - rozmiar czcionki
         - no styles            - styl czcionki

         - no character spacing - odstępy między literami
         - no line spacing      - odstępy między liniami
         - no baseline offset   - podwieszenia/opuszczenia tekstu
         - no margin indent     - marginesy
         - no paragraph format  - akapity
         - no justofication     - justyfikacja tekstu
         - no text fill         - wypełnienia obszarów
         - no text line         - linie i ramki
        Save    - zapis Tag'a na dysk
        Delete  - skasowanie Tag'a z dysku
        Add     - dodanie nowego Tag'a
        Append  - wprowadzenie Tag'a do użytku