Strzałka1

        Do zaznaczania bloków tekstowych.