Strona Lewa Dokumentu

        Podczas używania dokumentów dwustronnych.

        Strona lewa.