Snap to Grid

        Włączenie wyrównania do podziałki.

        Podczas przesuwania bloków w pobliże podziałki, blok ten zostaje
        automatycznie do niej dostawiony (wyrównany).

           Sposób postępowania:
            - utworzyć prowadnicę naciskając LMB na skali górnej (poziomej)
              lub bocznej (pionowej),
            - włączenie funkcji,
            - przesunięcie bloku w pobliże prowadnicy.