Show Grid

        Pokaż siatkę.

        Ustawiony.

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+ -"