Set Text Routing

        Ustawienie kolejności zapełniania okien tekstowych.

        Sposób postępowania:
         - wybrać funkcję,
         - jeden raz nacisnąć LPM na obiekcie,
         - dwukrotne naciśnięcie LPM na jednym oknie spowoduje zakończenie
           operacji ustawiania kolejności.