Set/Save Path

        Ustawienie i zapis ścieżek dostępu.