Set Kerning Pair

        Dopasowanie dwóch różnych, stojących obok siebie znaków.

        Wybranie funkcji spowoduje wyświetlenie okna:
        Font    - wybrane fonty do zmiany
        Pair    - pary
        Add     - dodaj czcionkę
        Delete  - skasuj czcionkę
        Exit    - wyjście z okna