Set Greeking

        Pokazywanie kresek ukośnych zamiast liter.

        Powoduje szybsze wyświetlanie.
        Greek Text Below ... - jaką wielkość czcionki podmienić na kreski.
                               Wartość w ramce podaje do jakiej wielkości
                               liter podmienić.