Search Text

        Szuka danego tekstu w dokumencie.

        Case Sensitive - rozróżnianie wielkości liter.