Save As...

        Zapisuje dokument na dysk pod nową nazwą.

        Wybór pliku do zapisu.
        OK      - zatwierdzenie
        Volumes - urządzenia
        Parent  - poprzedni katalog
        Cancel  - zaniechanie działania