Replace Text

        Zamienia dany tekst w dokumencie.

        Search For     - szukaj tekstu
        Replace With   - zamień na tekst
        Case Sensitive - rozróżnianie wielkości liter.
        Verify Replace - PS2.22 pyta się o dokonywane zmiany,

        Ustawiony.