Replace Attributes

        Zamienia atrybuty tekstu w dokumencie.

        Search For     - do podmiany
        Replace With   - zmienione na ...