Quit

        Wyjście z programu.

        OK      - zatwierdzenie
        Cancel  - zaniechanie

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+Q"