Print

        Drukowanie dokumentu.

        Printer driver - nazwa sterownika drukarki
        Copies         - ilość kopii
        Manual Feed    - ręczny podajnik papieru
        All            - wszystkie strony
        From           - od strony ... do strony ...
        Scale          - wielkość wydruku w %
        Thumbnails     - wydruk wielkości kciuka (ściągi)
        Resolution     - gęstość druku, od 1 do 7
        No separation  - bez kolorów
        4 Color Separation - żółty, czerwony, zielony, czarny,
                             z separacją kolorów, w palecie CMYK
        Mechanical     - ???
        Tilling        > powoduje odpowiednie, znaczne
        Crop/Reg Marks > zagęszczenie wydruku oraz oznaczenie na nim
                         wolnych miejsc na ewentualne znaki
                         identyfikacyjne w dokumentacji
        Mirror Print   - wydruk lustrzany (na foliach)
        Negative Print - wydruk w negatywie (na foliach)

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+P"