Paste

        Kopiuje tekst lub obiekt z bufora do dokumentu.

        Zaznaczyć miejsce wstawienia tekstu i wybrać funkcję.
        Przy obiektach wybrać funkcję i wstawić.

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+V"