Outdented Paragraph

        Włączenie tworzenia akapitów końcowych.

        Pierwasza linia przesunięta maksymalnie w lewo, następne w prawo
        o ustaloną wartość.