Open

        Wybór pliku do odczytu.

        OK      - zatwierdzenie
        Volumes - urządzenia
        Parent  - poprzedni katalog
        Cancel  - zaniechanie działania

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+O"