Move Page

        Przesuwa stronę lub kilka stron w inne miejsce dokumentu.

        Move Page ... to ...    - od ... do ...
        and pleace before page  - przed któr± stronę przesun±ć
        Reorder                 - Zgoda na wykonanie operacji