Manual Kern

        Usunięcie odstępu międzyliterowego.