Manual Hyphenate

        Wyłączenie przenoszenia wyrazów.