Lock

        Zabezpieczenie obieków przed przekszta³ceniem.

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+L"