Line/Char Spacing

        Ustawienie wartości odstępu między liniami i literami.