Left/Right Indent

        Indeks wejściowy i wyjściowy.