Kwadrat1

        Rysowanie prostokątów.

        Sposób postępowania:

        - nacisnąć ikonkę
        - wybrać rodzaj linii z menu Global/Line Style
        - wybrać rodzaj wypełnienia z menu Global/Fill Style
        - nacisnąć LMB na interesującym nas miejscu jednego rogu figury
          przeciągamy do miejsca przciwległego rogu
          i nacisnąć LMB ponownie.