Krzywe

        Rysowanie krzywych.

        Sposób postępowania:

        - nacisnąć ikonkę
        - wybrać rodzaj linii z menu Global/Line Style
        - nacisnąć LMB na interesującym nas miejscu rozpoczęcia linii
          i przytrzymując rysujemy kształt krzywej.