Koło

        Rysowanie owali: kół, okręgów, elips.

        Sposób postępowania:

        - nacisnąć ikonkę
        - wybrać rodzaj linii z menu Global/Line Style
        - wybrać rodzaj wypełnienia z menu Global/Fill Style
        - nacisnąć LMB na interesującym nas miejscu środka figury
          przeciągamy do jej rozmiaru i kształtu i nacisnąć LMB ponownie.