Insert Page

        Wstawienie stron do aktualnego dokumentu.

        Number of Pages to Insert - ilość stron do wstawienia
        Insert Before Page        - przed którą stronę wstawić?