Import&Export Text

        Dodanie/Zapisanie tekstu w różnych formatach do dokumentu/na dysk.

        Najpierw ustalamy czcionkę a następnie wybieramy funkcję.
        Funkcje:
        Type    - typy plików
        As      - w jaki sposób wczytać
        OK      - zatwierdzenie
        Cancel  - zaniechanie działania