Import&Export Graphics

        Dodanie/Zapisanie rysunku w różnych formatach do dokumentu/na dysk.

        Window  - wstawia w stworzone wcześniej miejsce
        Object  - otwiera nowe, własne okno
        Funkcje:
        Type    - typy plików
        As      - w jaki sposób wczytać
        OK      - zatwierdzenie
        Cancel  - zaniechanie działania