Fonts/Points

Points"         Ustawienie/Zmiana/Podmiana rodzaju czcionki.

        Typeface     - nazwa czcionki
        Style        - krój czcionki
        Point        - wielkość czcionki w punktach
        Font Manager - menedżer fontów:
                Add     - dodanie do istniejącego spisu kolejnego katalogu
                          z czcionkami
                Default - zachowanie nowego katalogu
                Remove  - usuwanie czcionki katalogu z czcionkami
                          - wybrać katalog
                          - wybrać funkcję
                Exit    - wyjście z menadżera bez zapisu na dysk