Edit Spelling Dictionary

        Dodawanie, wymazywanie wyrazów w słowniku.