Edit Coordinates

        Zmiana koordynatów obiektów.

        Left Edge       - lewy róg
        Right Edge      - prawy róg
        Top Edge        - odstęp od góry
        Bottom Edge     - odstęp od dołu
        Width           - szerokość
        Height          - wysokość
        % of Width      - szerokość w %
        % of Height     - wysokość w %
        Corner X Radius - promień X rogów
        Corner Y Radius - promień Y rogów
        Screen Angle    -
        Screen Frequency-
        Separable       -
        Mechanical      -

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+E"

Rysunek koordynat prostokątów


Rysunek koordynat owali


Rysunek koordynat linii i tekstów


Rysunek koordynat rysunków