Duplicate

        Kopiowanie obiektów z możliwością przemieszczenia.

        Copies           - ilość kopii obiektu
        Horizontal Offset- przesunięcie każdego następnego obiektu
                           w poziomie
        Vertical Offset  - przesunięcie każdego następnego obiektu
                           w pionie

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+D"