Delete

        Kasuje zaznaczony tekst lub obiekt z dokumentu.

        Zaznaczyć miejsce i wybrać funkcję.

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+B"