Copy

        Kopiuje tekst lub obiekt z dokumentu i zapamiętuje w buforze.

        Zaznaczyć obiekt lub tekst i wybrać funkcję.

        Z klawiatury: "PrawyAmiga+C"