Change Super/Sub

        Ustawienie wartości wysokości podwieszenia i opuszczenia tekstu.