Blok

        Tworzenie bloków tekstowych.

        Sposób postępowania:

        - nacisn±ć ikonkę
        - nacisn±ć LMB na interesuj±cym nas miejscu wstawienia tekstu
          wyznaczyć obszar bloku i nacisn±ć LMB ponownie.