Block Right

        Wyrównanie do prawego marginesu.