Block Left

        Wyrównanie do lewego marginesu.