Batch Spell Checking

        Sprawdzenie pisowni w zaznaczonym tekscie.

        Korektor tekstów.