Batch Kern

        Wprowadzenie odstępu międzyliterowego.