Batch Hyphenate

        Ręczny podział wyrazów, sylabizacja.

        Przy przenoszeniu wyrazów.