Baseline Script"

        Tekst normalnie w liniach.

        Ustawiony.