Auto Justify

        Automatyczna justyfikacja tekstu (połączenie Char i Word).